ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ปี 62


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญถวายเทียนพรรษา สวดมนต์ทำวัตรเย็นฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ในวันสำคัญนี้ ชาวพุทธมักจะร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และการเวียนเทียน ที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ด้วยเหตุนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสวดมนต์ ทำวัดเย็น ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน อันเป็นการสร้างบุญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งรักษามรดกวิถีทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับคนไทยสืบไป

 

ขอบคุณภาพจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *