Archives by Month:

Archives by Year:

ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิ […]
ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ปี 62

ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ปี 62

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ […]
Thailand 4.0

Thailand 4.0

Thailand 4.0     ประเทศไทย 4.0 คือ ประเทศไทยย […]
เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

                […]
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ ผู้เรียนจะได้ […]