Author Archive: admin

แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั้น การรู้จั […]
กำหนดไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๒ พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาอัฐมานุสรณ์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

กำหนดไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๒ พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาอัฐมานุสรณ์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

  กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุท […]
แสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย

แสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย

แสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 […]
กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา   […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา เลขนอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ที่สอบติดเป็นครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา เลขนอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ที่สอบติดเป็นครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา เลขนอก ศิษย์เก่าสาขาวิชา […]
สะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษาคืออะไร สะเต็มศึกษา(Science Technology Engin […]
ราชภัฏโคราช พาน้องนุ่งซิ่น ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร

ราชภัฏโคราช พาน้องนุ่งซิ่น ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร

ราชภัฏโคราช พาน้องนุ่งซิ่น ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญ […]
ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู

ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู

ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป […]
ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 25 […]