Category Archive: Home, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าว, ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาด้า […]
กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา   […]
ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ปี 62

ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ปี 62

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ […]
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ ผู้เรียนจะได้ […]