Category Archive: Uncategorized

แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั้น การรู้จั […]
กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

กิจกรรมการเรียน วิชาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา   […]
สะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษาคืออะไร สะเต็มศึกษา(Science Technology Engin […]
ราชภัฏโคราช พาน้องนุ่งซิ่น ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร

ราชภัฏโคราช พาน้องนุ่งซิ่น ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร

ราชภัฏโคราช พาน้องนุ่งซิ่น ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญ […]
ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู

ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู

ประกาศปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป […]
วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ […]
วันเข้าพรรษา ประวัติวันเข้าพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา ประวัติวันเข้าพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพ […]
ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิ […]