วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ […]
วันเข้าพรรษา ประวัติวันเข้าพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา ประวัติวันเข้าพรรษา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพ […]
ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ตักบาตรวันพุธ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิ […]
Thailand 4.0

Thailand 4.0

Thailand 4.0     ประเทศไทย 4.0 คือ ประเทศไทยย […]
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ ผู้เรียนจะได้ […]