ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดโครงการจิตอาสา “ค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”


?ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดโครงการจิตอาสา “ค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”
ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนไทยได้รู้จักรักหวงแหนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป โดยจะจัดโครงการในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โอกาสนี้ใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแจ้งความจำนงค์บริจาคเงิน เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่
๑. สามารถบริจาคได้ที่ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕.๒.๒ (ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย)
๒. บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายณัฏฐกิตต์ ลาภสันเทียะ, นางสาวณัฐพร ตรีสงวนจันทร์, นายสุรไกร ไพรสณฑ์) เลขที่บัญชี ๔๑๙-๑-๗๖๖๕๑-๑
(รบกวนแจ้งสลิปการโอนได้ใต้โพสนี้ได้เลยนะครับ)
๓. ติดต่อสอบถามได้ที่ นายพิทยา ผิวงาม ประธานนักศึกษาประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ โทร. ๐๖๑-๐๒๓-๕๙๙๒ หรือ นางสาวธริตา สีหล้า รองประธานโครงการจิตอาสา ชั้นปีที่ ๒ โทร. ๐๘๖-๘๗๖-๙๔๔๕

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *